Lãnh đạo công ty

Hội đồng quản trị

Chủ Tịch hội đồng quản trị
Giám đốc điều hành

MR.NGUYỄN TIẾN THẮNG

Giám đốc phụ trách chiến lược phát triền thương hiệu

MR.VŨ PHƯƠNG NAM

Thành viên hội đồng quản trị

MR. NGUYỄN THÀNH TRUNG

Thành viên hội đồng quản trị

MR. NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giám đốc kinh doanh

MR. HOÀNG BẢO TRUNG

Phó giám đốc kinh doanh

MR.NGUYỄN THẾ UY


Ban cố vấn

Cố vấn sản xuất

THƯỢNG TÁ- TIẾN SĨ HÓA HỌC LÊ VĂN DUNG

Cố vấn kinh tế đối ngoại

MR BLAIR TRIPLETT


Ban lãnh đạo

Kế toán trưởng

MRS.NGUYỄN THỊ QUẾ

Trưởng phòng kỹ thuật

MRS.BÙI MỸ ĐỨC

Contact Me on Zalo
1800 9059